Онлайн формуляр

При отпускането на дарения ние търсим ефективни организации, оригинално мислене и съответствие с нашите цели. Нашият процес на отпускане на дарения предвижда съвместно планиране между Фондация „Америка за България“ и бъдещите получатели на дарения.

За да разгледаме Вашата идея, моля попълнете всички полета в електронната форма по-долу, като представите своята организация, намеренията, целите и продължителността на проекта, както и общата сума на необходимото финансиране. Ако все още не сте регистрирана организация, моля, в поле „Име на организация“ попълнете „Нерегистрирана НПО“. Моля не предоставяйте лични данни, които не са изрично поискани във формата, защото няма да бъдат обработвани.

Ако след разглеждане на Вашето запитване, становището ни е положително, съответният програмен директор ще се свърже с Вас, за да обсъдите Вашия проект по-подробно и да Ви съдейства за оформяне на цялостно предложение. Кандидатите могат да очакват да получат отговор в рамките на един месец дали техните проектни идеи ще бъдат придвижени по-нататък.

Процесът по кандидатстване за финансиране, който може да включва проучване, срещи, посещения на място, преговори, юридически анализ и представяне за одобрение, обикновено отнема няколко месеца.

Моля, обърнете внимание, че всички запитвания и предложения за финансиране на проекти за работа с хора от икономически уязвими групи следва да се изпращат директно до Тръст за социална алтернатива (ТСА) на адрес: http://socialachievement.org/bg/

Кандидатствайте за финансиране