Често задавани въпроси

Фондация „Америка за България“ работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.

Фондация „Америка за България“ работи от 2009 година, но връзката ни с България е на повече от 25 години. През 1989 година Конгресът на САЩ прие Закона за подпомагане на източноевропейската демокрация (SEED Act). Сред многото цели, които той си постави, бяха насърчаването на демокрацията и преходът към свободни пазари в бившите комунистически държави. Единият от начините да се постигне това бе чрез създаването на инвестиционни фондове – частни, oсвободени от данъци корпорации, финансирани с пари на американските данъкоплатци чрез Американската агенция за международно развитие и управлявани от доброволчески Борд на директори, включващ американски бизнесмени, предприемачи и инвеститори.

Българо-американският инвестиционен фонд (БАИФ) бе основан през 1991 година с капитал от 55 милиона долара. Той бе един от десетте фонда, създадени да работят в 17 страни в Централна и Източна Европа и Централна Азия. БАИФ започна да инвестира в нововъзникващата свободна пазарна икономика на България, подкрепяйки предприемчиви българи да развиват малък и среден бизнес. Една от основните инвестиции на Фонда бе Българо-американската кредитна банка (БАКБ). Основана през 1996 година, БАКБ бързо се превърна в една от най-успешните банки в България.

През 2007 година, с присъединяването на България към Европейския съюз, БАИФ до голяма степен бе изпълнил мисията си и започна продажба на инвестициите си. През 2008 година БАИФ продаде БАКБ на Алайд Айриш Банкс. С постъпленията от продажбите на този и други активи, БАИФ върна половината от първоначалното си финансиране – 27,5 милиона долара – на американското правителство и с останалите средства основа Фондация „Америка за България“.  Приходите в размер на над 400 милиона долара създадоха финансовия ресурс на Фондацията, който в момента се използва за предоставяне на дарения.

С възвръщаемост от над 800 % , БАИФ е най-успешния инвестиционен фонд от всички 10 фонда, създадени в началото на 90-те години в Централна и Източна Европа и Централна Азия.

Тъй като парите бяха спечелени в България от българи и американци, работещи заедно, решихме, че е най-добре те да останат в България, за да продължат да подобряват качеството на живот и да подпомагат общности, икономиката и хората на България.

Не. Фондация „Америка за България“ е създадена като постоянно действаща организация. Капиталът на Фондацията се инвестира от инвестиционния ни комитет в различни финансови инструменти. Финансираме дарения и други оперативни разходи с приходите от нашите инвестиции и по този начин запазваме капитала си. 

Фондацията се управлява от независим Борд на директорите, състоящ се от 10 американци и 3 българи. В допълнение, американският посланик в България е представител на правителството на САЩ в Борда на директорите без право на глас. В момента имаме и 8 почетни членове на Борда без право на глас. Ежедневната работа на Фондация „Америка за България“ се управлява от професионален екип, работещ в нашия офис в София.

Фондация „Америка за България“ има офис в София, България на улица Мальовица № 6.

Фондация „Америка за България“ предоставя дарения на организации, работещи в една или повече от нашите четири области:

  • Бизнес, предприемачество и технологии

  • Добро образование и работни умения

  • Благоприятна бизнес среда

  • Културно-исторически и природен туризъм

  • Политическа или лобистка дейност;
  • Проекти, които обслужват предимно религиозни цели;
  • Производството или продажбата на оборудване за аборти или извършването на аборти;
  • Производството или продажбата на боеприпаси и оръжейни услуги.

По няколко начина: приемаме проектни предложения; директно се обръщаме към организации, които са направили впечатление на нашия екип; сами инициираме проекти или създаваме нови организации.

Работим основно с неправителствени организации, но си партнираме и с университети, училища, читалища и други и участваме в публично-частни партьорства.

Предоставяме дарения основно за неправителствени организации. В редки случаи предоставяме финансиране на стопански организации, но проектите трябва да имат благотворителна цел и да отговарят на мисията ни.

Фондацията не предоставя индивидуални дарения на частни лица.

Фондация „Америка за България“ НИКОГА не изисква такса за кандидатстване за дарение. Фондацията НЯМА представители, които да работят от нейно име срещу комисионна или някакъв вид такса. Ако от кандидат за дарение бъде поискана такса за кандидатстване от човек, представящ се за служител на  Фондация „Америка за България“, моля да се свържете с нас на office@us4bg.org.

Няма срокове за подаване на проектни предложения. Проектни предложения се приемат и разглеждат през цялата година с някои изключения, които изрично се обявяват.

Фондация „Америка за България“ работи в полза на България, затова проектите, които финансираме, са основно на български организации и се осъществяват навсякъде в България.  Тъй като развиваме дългогодишните традиции на приятелство и партньорство  между народите на САЩ и България и насърчаваме контактите между хората на двете страни, както и обмена на идеи и знания, някои от проектите се осъществяват в САЩ и са администрирани от американски органзиации.  

За да разгледаме Вашата идея, моля попълнете всички полета в електронната форма на нашия уебсайт в раздел Кандидатстване за финансиране, като представите своята организация, намеренията, целите и продължителността на проекта, както и общата сума на необходимото финансиране. Моля не предоставяйте лични данни, които не са изрично поискани във формата, защото няма да бъдат обработвани.

Ако след разглеждане на Вашето запитване становището ни е положително, съответният програмен директор ще се свърже с Вас, за да обсъди Вашите идеи по-подробно и да Ви съдейства за оформяне на цялостно предложение. Обичайно, кандидатите могат да очакват да получат отговор в рамките на 1 месец дали техните проектни идеи ще бъдат придвижени по-нататък.

Ако преценим, че предложението Ви може да бъде развито в цялостен проект, процесът на неговото одобрение, който включва проучване, срещи, посещения на място, преговори, юридически анализ и представяне за одобрение, обикновено отнема един месец, но може да продължи и по-дълго.

Моля, обърнете внимание, че всички запитвания и предложения за финансиране в Социалната сфера следва да се изпращат директно до Тръст за социална алтернатива (ТСА) на адрес: http://socialachievement.org/bg/

Благодарим Ви за разбирането, че поради големия брой запитвания, които получаваме, не сме в състояние да отговаряме лично на всички кандидати. 

Тъй като Фондация „Америка за България“ разполага с малък екип, не е възможно да се срещаме с всички кандидати за дарения. За да използваме възможно най-ефективно вашето и нашето време, бихме желали да получим Вашето запитване преди да насрочим среща или телефонен разговор за обсъждане на Вашия проект.

Процесът ни на финансиране предполага съвместно планиране между екипа на „Америка за България“ и нашите партньори. Ако преценим, че предложението Ви може да бъде развито в цялостен проект, представител на нашия екип ще се свърже с Вас и ще Ви насочи да попълните формуляри за кандидатстване и бюджет.  Процесът на одобрение, който включва проучване, срещи, посещения на място, преговори, юридически анализ и представяне за одобрение, обикновено отнема един месец, но може да продължи и по-дълго.

Когато отпускаме дарения, търсим ефективни организации, оригинално мислене и съответствие с нашата мисия. Взимаме предвид и репутацията и почтенноста на организациите, които предлагат проектните идеи.

Екипът и мениджмънтът на Фондацията разглеждат всяка седмица всички получени концепции, на базата на което се взема първоначално решение кои предложения ще бъдат поканени да развият пълно проектно предложение. След като бъде подготвено пълното проектно предложение, екипът ни го разглежда и в зависимост от размера на поисканото финансиране отправя препоръка за одобрение към Изпълнителния директор, Президента или Борда на директорите на Фондацията, които взимат всички финални решения за финансиране.

Отхвърляме около 90% от предложенията. За съжаление, нямаме възможност да финансираме всички добри идеи, които получаваме. Моля, имайте предвид, че дори наглед проектът ви да съвпада с целите и изискванията на Фондация „Америка за България“, той все пак може да бъде отхвърлен.

Да, след като договорът за дарение бъде подписан, ние обявяваме всички проекти, които финансираме, на нашия уебсайт. Даваме информация за организацията, име на проекта, размер на дарението, продължителност на проекта и  кратко резюме.

Полагаме всички усилия, за да сме сигурни, че програмите, които подкрепяме, водят до смислени и измерими резултати. Оценката на проекти е един от нашите водещи принципи. Ние използваме система за наблюдение и оценка на проектите, чрез която съвместно залагаме целите, проследяваме напредъка и оценяваме крайните резултатите. По този начин разбираме дали проектът се развива добре и дали са необходими промени. Най-вече, системата за наблюдение и оценка ни дава възможност да сме гъвкави и да реагираме на динамично променящата се среда.

Преди началото на всеки проект определяме целите и резултатите, които искаме да постигнем, както и показателите, чрез които ще измерваме неговото въздействие. Наблюдаваме отблизо изпълнението на проекта и заедно с нашите партньори събираме данни за постигнатия ефект.

Нашите най-големи инвестиции се оценяват от екипа ни по оценка на проекти или от външни независими оценители. Искаме да сме сигурни, че средствата, които предоставяме, се използват по възможно най-добрия начин.

Да, но ние не сме юридически свързани помежду си.

Албания: Albanian American Development Foundation

Естония, Литва и Латвия: Baltic American Freedom Foundation

Полша: Polish American Freedom Foundation

Румъния: Romanian American Foundation

Русия: The US Russia Foundation

Словакия: Slovak American Foundation

Украйна: Western Newly Independent States Enterprise Fund

Унгария: The Hungarian-American Enterprise Scholarship Fund

Централна Азия: US – Central Asia Education Foundation