„Наука с бъдеще 2“: Фондацията търси проектни предложения

Share on linkedin
Share on facebook
Share on print
Share on email

Темата на конкурса е „Роботизирани системи, изкуствен интелект и нови технологии“.

Фондация „Америка за България“ обявява второ издание на конкурса „Наука с бъдеще“. Този път на фокус е областта на роботизираните системи, изкуствения интелект и новите технологии. Конкурсът е част от програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“.

Фондацията търси проектни предложения на изследователи, учени и инженери, на възраст между 16 и 40 години, с приложна насоченост в областта на роботизираните системи, изкуствения интелект и новите технологии. Проектите трябва да имат реален и измерим ефект за бизнеса и/или да решават съществуващи проблеми от обществен интерес, както и да имат висок потенциал за внедряване в практиката. Основната цел на конкурса е да насърчи ранния етап на развитие на научни разработки и продукти.

Одобрените проекти ще получат финансиране между 5 000 и 15 000 лева.

Партньори на Фондацията за конкурса са Европейският софтуерен институт – Център Източна Европа, София Тех Парк, Професионалната асоциация по роботика и автоматизация, Клъстер Изкуствен Интелект България и Британският съвет.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 15 април 2021 г., 17 ч., чрез интернет страницата на конкурса: https://us4bg.org/bg/rfp-bet-robotics/

Въпроси, свързани с условията за участие, могат да се задават на указания в страницата имейл адрес до 14 ч. на 25 март. Отговори ще бъдат предоставени чрез разяснителен уебинар във Фейсбук профила на Фондацията. Подробности за уебинара ще бъдат качени на страницата на конкурса.

Фондация „Америка за България“ стартира новата си програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ в края на 2020 г. с четири конкурса за финансиране на проекти на обща стойност два милиона лева. Целта на програмата „Следващите 10“ е да бъдат подкрепени проектни предложения на български организации и сдружения, които да подпомогнат укрепването на частния сектор и свързаните с това демократични институции в страната.