Конкурси

Фондация „Америка за България“ приема запитвания за финансиране през цялата година в секцията Кандидатстване за финансиране. Фондацията също така кани организации да развият проектни предложения, а понякога сама инициира и изпълнява проекти. В определени случаи Фондацията ще обявява конкурси за различни проекти. Информация за актуалните конкурси ще се публикува на тази страница.

Научете първи за актуални конкурси, събития, проекти и други новости около Фондацията, като се абонирате за известия от нас.

Отворени конкурси

Фондация „Америка за България“ обявява второ издание на конкурса „Наука с бъдеще“. Фокусът е в областта на роботизираните системи, изкуствения интелект и новите технологии. Конкурсът е част от програма „Следващите 10 - в подкрепа на значими идеи през следващите десет години”. Конкурсът е отворен за изследователи, учени и инженери, на възраст между 16 и 40 години, с приложна насоченост в областта на роботизираните системи, изкуствения интелект и новите технологии. Проектните предложения трябва да имат реален и измерим ефект за бизнеса и/или да решават съществуващи проблеми от обществен интерес, както и да имат висок потенциал за внедряване в практиката. Основната цел на конкурса е да насърчи ранния етап на развитие на научни разработки и продукти.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 15 април 2021 г., 17 ч., За подробности: https://us4bg.org/bg/rfp-bet-robotics/

Новата стипендиантска програма на Фондация „Америка за България“ ще осигури 9-месечен платен стаж по дигитален маркетинг на десет студенти, наскоро завършили университет или преквалифициращи се професионалисти. В рамките на стажа по програма „Дигитален маркетинг за значими каузи“ участниците ще натрупат професионален опит в медия или неправителствена организация – партньор на „Америка за България“. Дейностите на одобрените участници ще включват разработването и изпълнението на стратегии за дигитален маркетинг на ключови представители на гражданското общество в България. Стажовете ще започнат на 31 май т.г.

Крайният срок за кандидатстване е 18 април 2021 г. За подробности: https://us4bg.org/bg/digital-marketing-fellowship-program/

Приключили конкурси

Фондация „Америка за България“ стартира през 2020 година нова програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ с четири конкурса за финансиране на проекти на обща стойност два милиона лева. Целта на програмата „Следващите 10“ е да бъдат подкрепени проектни предложения на български организации и сдружения, които да подпомогнат укрепването на частния сектор и демократичните институции в страната. 

Крайният срок за подаване на кандидатури беше 25 октомври 2020 г., а одобрените проекти бяха оповестени на 7 декември, 2020 г. За повече информация, може да посетите съответната интернет страница за всеки конкурс.

Покана за участие в конкурс за финансиране на проекти по програма „Развитие на туризма в Северозападна България“. За повече информация тук.

Краен срок за кандидатстване: 15 юли 2020 г.

Българският дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Посолството на САЩ в България и Американската търговска камара в България обединиха усилия за създаването на дарителски фонд „Обединени срещу Covid-19” за финансова подкрепа на организации, които работят с общности в нужда в цялата страна по време на кризата с коронавируса. За повече информация тук.

Краен срок за кандидатстване: 27 април 2020 г.